Мероприятия по антитерроризму

Паспорт безопасности объекта спорта 2016 г.